National Alcohol & Liquor Factory

ዓለም አቀፍ ቀኖችን ማክበር!!!

ዓለም አቀፍ ቀኖችን ማክበር!!!

የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት በማስተላለፍ የዕለቱን መርሃ-ግብር በይፋ ካስጀመሩ በኃላ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበሩትን የዓለም ኤድስ ቀን ( መሪ ቃል፡-አገልግሎታችንን ለተጠቃሚዎች በእኩልነት በማድረስ ወረርሽኙን እንግታ!!) ፤18ኛው ዓለም አቀፍ የሙስና መከላከል ቀን ( መሪ ቃል፡- በሥነ-ምግባር የታነፀ አመራር ከሙስና ለፀዳች ኢትዮጵያ!! ) ፤ ዓለም አቀፍ የነጭ ሪቫን ቀን ( ሠላም ይስፈን በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርስ ጥቃት ይቁም!! ) በድርጅታችን መሰብሰቢያ አዳራሽ ጥር 16/2014 ዓ.ም ሠራተኞች አክብረዋል፡፡ በዚህም ወቅት የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች የተከናወኑ ሲሆን በምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ ኮከቤ ቁምቢ- ሥነ-ምግባርን በተመለከተ፤በሥርዓት ፆታ ጽ/ቤት ኃላፊ ወ/ሮ እመቤት ስማችው ሥርዓተ-ፆታንና ፆታዊ ጥቃትን በተመለከተ እንዲሁም የኤች.አይ.ቪ ኤድስ በሽታ ባህሪያትና መከላከያ መንገዶችን በተመለከተ በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ጤና ቢሮ ከፍተኛ ጤና ባለሙያ በአቶ ስንታየሁ ግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም የድርጅታችን የ2014 ዓ.ም መጀመሪያ ስድስት ወራት አጠቃላይ የኦፕሬሽን ዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ ተከናውኗል፡

 647 total views,  1 views today

የብሔራዊ ብላክ ዲር ዊስኪ ማስተዋወቅ

አዲሱ ብሔራዊ ብላክ ዲር ዊስኪ ምርታችን ታዋቂ ደንበኞቻችን እና ወኪሎቻችን በተገኙበት በደርጅታች ዋና መስሪያ ቤት ነሐሴ 20/2013 . ከተዘጋጀ ፕሮግራም በኋላ በይፋ ወደ ገበያ መግባቱና በጥራቱም ተወዳጅነትን እያገኘ መጥቷል፡፡

   ቅዳሜ መስከረም 29/2014 . ከጧቱ 430 ጀምሮ በኢትዮጵያ ቱሪስ ንግድ ሥራ ድርጅት ዋና መሥሪያ ቤት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት የብሔራዊ ብላክ ዲር ዊስኪ የማስተዋወቅ ሥራ በተሳካ ሁኔታ የተናወነ ሲሆን በወቅቱም የሀገር ውስጥና የውጪ ሀገር እንግዶች ጥራቱንና ደረጃውን በተመለከተ ለሰጣችሁን አዎንታዊ አስተያየት ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡

ጥራት መለያችን ነው!!

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

 862 total views,  2 views today

Contact Us

Mexico Square Behind Addis Ababa Technical College & Mekanissa
info@nalf.com.et, national.alcohol@gmail.com
+251 115 516 999 / +251 115 516 190
+251 115 513 299

Our Location