National Alcohol & Liquor Factory

ማህበራዊ ኃሊፊነትን የመወጣት ተግባር!!

ማህበራዊ ኃሊፊነትን የመወጣት ተግባር!!

ብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፋብሪካ በሰበታ ከተማ ቀበላ 07 ከስድስት ነጥብ ስድስት ሚሉዮን ብር በሊይ ወጪ በማድረግ አካባቢው ማህረሰብ ያስገነባቸውን አሥራ አምስት ሼዶች አጠናቅቆ የሰበታ ከተማ ከንቲባ ክብርት / ዓሌፊያ አብድርሃማን፤ክቡር አቶ ቶልሳ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ኃሊፊ እና የብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፋብሪካ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ፤ክቡር አቶ ሐብታሙ ሃይ ሚካዔሌ የመንግስት ሌማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዲ ዋና ዲይሬክተር፤ጥሪ የተረገሊቸው የመንግስት ሥራ ኃሊፊዎች፤የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ እና ሥራ አመራር አባሊት እንዱሁም የአካባቢው ማህበረሰብ ተወካዮች በተገኙበት ሚያዚያ 4 ቀን 2014 . አስመርቆ የሼዶቹን ቁሌፍ ሰበታ ከተማ ከንቲባ ክብርት / ዓሌፊያ አብድርሃማን አስረክቧሌ፡፡

 

 የድርጅታችን ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ የብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፋብሪካ በአሌኮሌ መጠጡ ኢንደስትሪ የሚገኝ አንጋፋ የመንግሥት ሌማት ድርጅት መሆኑን ገሌፀው ድርጅታችን በአገር አቀፍ ረጃ ገበታ ሀገር፤ሸገር ማስዋብ፤ታሊቁ ህዲሴ ግድባችን ሀገር መከሊከያ ሠራዊት፤ተፈናቃ ወገኖቻችን፤ መካኒሳ አካባቢ ነዋሪዎች የተረጉ እና በማዕድ ማጋራት አማካኝነት ረጋቸውን በርካታ ድጋፎች በምሳላነት በመጠቀስ የሼድ ግንባታ ሥራውን አጠናቅቆ ድርጅታችን በማስረከቡ የተሰማቸውን ስታ በመገሌጽ ሥራው በወቅቱና በጥራት እንዱጠናቀቅ ተሳተፉት አካሊት በሙለ ምስጋናቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጥራት ያችን ነው!! ብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፋብሪካ!!

 205 total views

ማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ተግባር!!

ማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ተግባር!!

   ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ከበቅሎ ቤት ሰፈር ተወላጆችና ከዳግም ትንሳዔ ወንድማማቾች ማህበር ጋር በመሆን በአዲስ መልክ የተገነባውን የ፶ አለቃ ቸርነት መንገሻ እና የወ/ሮ ሸዋዬ መኖሪያ ቤት የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚን ጨምሮ ከፍተኛ የሥራ አመራር አባላት ፤የወረዳው አመራር ተወካዮች፤የብስራት ኤፍ.ኤም ራዲዮ ባለቤት አቶ መሰለ መንግስቱ፤የማህበሩ ተወካዮችና የአካባቢው ነዋሪዎች በተገኙበት አስመርቆ ለወ/ሮ ሸዋዬ አስረክቧል፡፡

 በወቅቱም የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ በአልኮል መጠጡ ኢንዱስትሪ የሚገኝ የመንግሥት ልማት ድርጅት መሆኑንና ያለውን አንጋፋነትና ብቁ ተወዳዳሪነት በአጭሩ ለታዳሚዎች አብራርተዋል፡፡ በተጨማሪም ድርጅታችን በአገር አቀፍ ደረጃ ለገበታ ለሀገር፤ለሸገር ማስዋብ፤ለታላቁ ህዳሴ ግድባችን ፤ለሀገር መከላከያ ሠራዊት እና በማዕድ ማጋራት አማካኝነት ያደረጋቸውን በርካታ ድጋፎች ለአብነት ከመጠቀሳቸውም በላይ ለመካኒሳ አካባቢ ነዋሪዎች የተደረጉ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ጽ/ቤት እና የኮብል ስቶን መንገድ ግንባታዎችን በተጨማሪ በምሳሌነት በመግለጽ ይህ ሥራም የማህበራዊ ኃላፊነት ተግባር ዋነኛ አካል መሆኑን በመጥቀስ ወ/ሮ ሸዋዬን እንኳን ደስ አለዎት በማለት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡

የድርጅታችን ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ በበኩላቸው ሥራው የፈጠራባቸውን ደስታ በመግለጽ ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ መሰል የማህበራዊ ኃላፊነት ተግባራትን ማከናወኑን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመጥቀስ የቤቱን ካርታ ለወ/ሮ ሸዋዬ በማስረከብ የእንኳን ደስ አለዎት በማለት መልዕክታቸውን በተጨማሪ አስተላልፈዋል፡፡

በዚህም ወቅት ለመኖሪያ ቤቱ ግንባታ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረጉ ድርጅቶችና የማህበሩ አባላት የዕውቅና ሰርተፍኬት የተበረከተላቸው ሲሆን የድርጅታችን ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ እና ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ ኮከቤ ቁምቢ እንዲሁም አቶ ተረፈ ሶርሱ ይገኙበታል፡፡

ጥራት መለያችን ነው!!!

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

 240 total views

የማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ተግባር!!!

የማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ተግባር!!!

 

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ የማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በሚያደርገው ጥረት አጠገባችን ለሚገኘው የመካኒሳ አካባቢ አንደኛ ደረጃ /ቤት የመማርማስተማር ሂደቱን የሚደግፉ አጠቃላይ ግምታቸው ከሁለት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር በላይ የሆኑና ብዛታቸው ሁለት መቶ አርባ የፕላስቲክ ወንበሮች፤ስልሳ የፕላስቲክ ጠረጴዛዎች እንዲሁም በሦሰት ዙር የሚለገስ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሰላሳ የንፅህና መጠበቂያ ሞዴሶች የድርጅታችን ከፍተኛ ሥራ አመራር አባላት በተገኙበት በዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባት አማካኝነት ለት/ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር / ብሌን የካቲት 2/2014 . እንዲረከቡ ተደርጓል፡፡

 

በወቅቱም ድርጅታችን በተለይ የአካባቢያችን ማህበረሰብ በመደገፍ ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት እንደሚቀጥል በዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ የተገለፀ ሲሆን ድጋፉን የተረከቡት የት/ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር / ብሌን በት/ቤቱ ማህበረሰብ ሥም ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡

 

ጥራት መለያችን ነው!!

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

 343 total views

ዓለም አቀፍ ቀኖችን ማክበር!!!

ዓለም አቀፍ ቀኖችን ማክበር!!!

የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት በማስተላለፍ የዕለቱን መርሃ-ግብር በይፋ ካስጀመሩ በኃላ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበሩትን የዓለም ኤድስ ቀን ( መሪ ቃል፡-አገልግሎታችንን ለተጠቃሚዎች በእኩልነት በማድረስ ወረርሽኙን እንግታ!!) ፤18ኛው ዓለም አቀፍ የሙስና መከላከል ቀን ( መሪ ቃል፡- በሥነ-ምግባር የታነፀ አመራር ከሙስና ለፀዳች ኢትዮጵያ!! ) ፤ ዓለም አቀፍ የነጭ ሪቫን ቀን ( ሠላም ይስፈን በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርስ ጥቃት ይቁም!! ) በድርጅታችን መሰብሰቢያ አዳራሽ ጥር 16/2014 ዓ.ም ሠራተኞች አክብረዋል፡፡ በዚህም ወቅት የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች የተከናወኑ ሲሆን በምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ ኮከቤ ቁምቢ- ሥነ-ምግባርን በተመለከተ፤በሥርዓት ፆታ ጽ/ቤት ኃላፊ ወ/ሮ እመቤት ስማችው ሥርዓተ-ፆታንና ፆታዊ ጥቃትን በተመለከተ እንዲሁም የኤች.አይ.ቪ ኤድስ በሽታ ባህሪያትና መከላከያ መንገዶችን በተመለከተ በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ጤና ቢሮ ከፍተኛ ጤና ባለሙያ በአቶ ስንታየሁ ግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም የድርጅታችን የ2014 ዓ.ም መጀመሪያ ስድስት ወራት አጠቃላይ የኦፕሬሽን ዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ ተከናውኗል፡

 336 total views

ዜና

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ እንኳን ደህና መጣችሁ እያለ ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ምርቶቹ እንድትዝናኑ በአክብሮት ይጋብዛል!!!
ጥራት መለያችን ነው!!
ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

 568 total views

የብሔራዊ ብላክ ዲር ዊስኪ ማስተዋወቅ

አዲሱ ብሔራዊ ብላክ ዲር ዊስኪ ምርታችን ታዋቂ ደንበኞቻችን እና ወኪሎቻችን በተገኙበት በደርጅታች ዋና መስሪያ ቤት ነሐሴ 20/2013 . ከተዘጋጀ ፕሮግራም በኋላ በይፋ ወደ ገበያ መግባቱና በጥራቱም ተወዳጅነትን እያገኘ መጥቷል፡፡

   ቅዳሜ መስከረም 29/2014 . ከጧቱ 430 ጀምሮ በኢትዮጵያ ቱሪስ ንግድ ሥራ ድርጅት ዋና መሥሪያ ቤት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት የብሔራዊ ብላክ ዲር ዊስኪ የማስተዋወቅ ሥራ በተሳካ ሁኔታ የተናወነ ሲሆን በወቅቱም የሀገር ውስጥና የውጪ ሀገር እንግዶች ጥራቱንና ደረጃውን በተመለከተ ለሰጣችሁን አዎንታዊ አስተያየት ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡

ጥራት መለያችን ነው!!

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

 456 total views

ለአፍሪካ የሴቶች መረብ ኳስ ክለቦች ሻምፒዮ

በቱኒዚያ የሚካሄደው ለአፍሪካ የሴቶች መረብ ኳስ ክለቦች ሻምፒዮና ሀገራችንን እንዲወክሉ ከተመረጡት ክለቦች መካከል የሆነው የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ የሴቶች መረብ ኳስ ቡድን ሚያዚያ 11 ቀን 2013 ዓ.ም. የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ  ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መሥፍን አባተ እና ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ ኮከቤ ቁምቢ እንዲሁም የሥራ አመራር አባላት በተገኙበት የሽኝት  ሥነ ሥርዓት ተደርጎለታል::

መልካም ዕድል ለሴቶች መረብ ኳስ ቡድናችን!!!

 730 total views

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ከክልል እና ከአዲስ አበባ ወኪሎች ጋር ያካሄደው ውይይት

ብሔራዊ  አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ከክልል እና ከአዲስ አበባ ወኪሎች ጋር ያካሄደው ውይይት

የክልል ወኪሎች ስብሰባ

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ከክልል ወኪሎች ጋር የውይይት መድረክ የካቲት 13 ቀን 2013 ዓ.ም. በኤልገል ሆቴል አካሄደ፡፡ በዕለቱ የ2012 በጀት ዓመት አጠቃላይ የድርጅቱ የኦፕሬሽንና የፕሮጀክት አፈፃጸም የድርጅታችን ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መስፍን አባተ፣ ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ ኮከቤ ቁምቢ እንዲሁም የከፍተኛና መካከለኛ ሥራ አመራር አባላት በተገኙበት ተገምግሟል፡፡ በተጨማሪም የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው 6 ወራት ዕቅድ አፈፃጸምና የቀጣይ ሁለተኛው 6 ወራት ዕቅድ በዝርዝር ቀርቧል፡፡

በ2012 በጀት ዓመትም የላቀ አፈፃጸም ላስመዘገቡ የኤክስፖርትና የሀገር ውስጥ ወኪሎች የእውቅናና የሽልማት ሥነ-ሥርዓት የተከናወነ ሲሆን፣ በወቅቱም ድርጅታችንን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ አትራፊና ውጤታማ እንዲሆን ላደረጋችሁት ያላሰለሰ ጥረት የከበረ ምስጋናችንን እናቀርባለን በማለት ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መስፍን አባተ ገልጸዋል፡፡

የአዲስ አበባ ወኪሎች ስብሰባ

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ከአዲስ አበባ ወኪሎች እና ደንበኞች ጋር የጋራ ውይይት መድረክ የካቲት 9 ቀን 2013 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ሆቴል አካሄደ፡፡ በዕለቱ የ2012 በጀት ዓመት አጠቃላይ የድርጅቱ የኦፕሬሽንና የፕሮጀክት አፈፃጸም የድርጅታችን ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መስፍን አባተ፣ ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ ኮከቤ ቁምቢ እንዲሁም የከፍተኛ ሥራ አመራር አባላት በተገኙበት ተገምግሟል፡፡ በተጨማሪም የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው 6 ወራት ዕቅድ አፈፃጸምና የቀጣይ ሁለተኛው 6 ወራት ዕቅድ በዝርዝር ቀርቧል፡፡

በ2012 በጀት ዓመት ድርጅታችን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ አትራፊና ውጤታማ እንዲሆን ላደረጋችሁት ያላሰለሰ ጥረት የከበረ ምስጋናችንን እናቀርባለን በማለት ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መስፍን አባተ ገልጸዋል፡፡

አሁንም ትልቅ እውቅና ለድርጅታችን የተከበሩ ወኪሎቻችን

 1,347 total views

ድርጅታችን የወርቅ ደረጃ ዋንጫ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ እጅ ዋና ሥ/አስፈፃሚ የሆኑት አቶ መስፍን አባተ ተረክበዋል፡፡

የገቢዎች ሚኒስቴር ባዘጋጀው ባለ 12 ነጥብ መመዘኛ ተለክተው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ 200 ከፍተኛ ግብር ከፋዮች መስከረም 7 ቀን 2013 ዓ.ም. በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በተሰናዳ መርሐ ግብር ላይ የዕውቅና የዋንጫ ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን ድርጅታችን የተቀመጡትን መስፈርቶች ሁሉ በማሟላት ከልማት ድርጅቶች እንዲሁም ከሌሎች የቢዝነስ ተቋማት ጋር በመወዳደር የወርቅ ደረጃ የዋንጫ ተሸላሚ ለመሆን በመብቃቱ ደስ ብሎናል፡፡

በመሆኑም በዚህ ስነ-ስርዓት ላይ ድርጅታችን የወርቅ ደረጃ ዋንጫ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ እጅ ዋና ሥ/አስፈፃሚ የሆኑት አቶ መስፍን አባተ ተረክበዋል፡፡ በዚህም የተሰማንን ከፍተኛ የደስታ ስሜት እየገለፅን ለቀጣይ ዓመታትም ይህንኑ በማስቀጠል ድርጅታችንን የምናስጠራበት እና ከአጋሮቻችን ጋር በመተባበር የበለጠ ለመሥራት እንደምንችል በሙሉ ልብ በመተማመን ነው፡፡

 1,965 total views

የብሔራዊ አልኮል እና አረቄ ፋብሪካ ሕ/ሰቡ ከኮሮና ቫይረስ /COVID-19/ ለመከላከል እንዲችል ሳኒታይዘር ከንፁህ አልኮል ማምረት ጀምሯል

መጋቢት 24፣ 2012

የኢትዮጵያ ብሄራዊ አልኮል እና አረቄ ፋብሪካ የተያዘው ሳምንት ሳያልቅ የንፅሕና መጠበቂያ አልኮል እና ሳኒታይዘር ማምረት እጀምራለሁ አለ፡፡

ፋብሪካው የዓለም የጤና ድርጅት WHO ያስቀመጠውን መስፈርት ተከትሎ በቀን 5 ሺ ሊትር ሳኒታይዘር ለገበያ ሊያቀርብ መሆኑን ለሸገር ነግሯል፡፡

Read More

 1,244 total views

Contact Us

Mexico Square Behind Addis Ababa Technical College & Mekanissa
info@nalf.com.et, national.alcohol@gmail.com
+251 115 516 999 / +251 115 516 190
+251 115 513 299

Our Location